Info

Welcome to the webpages of the second meeting between mathematicians of China and the Czech Republic devoted to Mathematical Fluid Mechanics. The first conference took place in September, 2016 in Beijing.

The event is jointly organized by the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences, the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University and the Institute of Applied Physics and Computational Mathematics in Beijing.

Young researchers from the field are strongly encouraged to register and participate in the event.

Conference venue: the conference will take place at Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences (Zitna 25, Prague 1).

Contact us: hbilkova@math.cas.cz

Registration


Konferenční poplatek: 8000 CZK.
Platební údaje:

Číslo účtu: 38330021/0100
Variabilní symbol: 618001
Název účtu: Univerzita Karlova,Ovocný trh 5,Praha 1
Název banky: Komerční banka a.s.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka.

Picture